Telefon : 0 (505) 4368719
Eposta : bilgi@marcev.net
Bizi takip edin :

İşbirliği Protokolü

Buradasınız :

İşbirliği Protokolü

ÇEKÜD-MARÇEV AĞAÇLANDIRMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:
Madde 1.
ÇEKÜD-Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği ile MARÇEV-Mardin Tarih, Kültür ve Çevre Derneği

TANIMLAR
Madde 2.
ÇEKÜD-Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği “ÇEKÜD”
Mardin Tarih,Kültür ve Çevre Derneği “MARÇEV” olarak geçecektir.

AMAÇ-KONU
Madde 3.
1. Ülkemizde her sene meydana gelen orman yangınları, sel, erozyon, hızlı şehirleşme, orman alanlarının hoyratça tarıma açılması vb. nedenlerle yok olan orman alanlarının yerine yenilerinin dikilmesi, 
2. Küresel ısınmaya karşı en etkili önlem olan ağaçlandırmanın yaygınlaştırılması,
3. Yerel STK’lar vasıtasıyla, STK’nın faaliyette bulunduğu bölgedeki kişi ve kuruluşlara ulaşılarak çevresel ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılması,
4. Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılması, Amaçlarını gerçekleştirmek üzere düzenlenen “Türkiye Ağaçlanıyor – 99.999 Ağaç Kaldı” ağaçlandırma kampanyasının yaygınlaştırılması için MARÇEV ile çözüm ortaklığı yapılması

TARAFLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
Madde 4.
A) ÇEKÜD’ün görev ve sorumlulukları:
1. Ağaçlandırılacak sahanın temini ve ağaçların kampanya bünyesinde dikilmesi için gerekli resmi yazışmaları yapmak,
2. Arazide dikilecek tabelada MARÇEV’in katkısını belirtecek ibare koymak/koydurmak,
3. Kampanyanın Mardin ilinde yaygınlaştırılmasını sağlamak için;
3.1. Kurum ve kuruluş ziyaretlerinde kullanılacak Kampanya tanıtım materyallerini (tanıtım dosyası, afiş, broşür, radyo spotları, röportajlar için bilgi, …vb) hazırlamak ve MARÇEV’e ulaştırmak,
3.2. Gidilecek kuruma göre görüşmelerde sunulacak dosyalarda düzenleme yapmak,
3.3. Kurum ve kuruluşlarla gerekli resmi yazışmaları yapmak
3.4. Karşılıklı olarak belirlenen bazı görüşmelere bizzat temsilci göndererek katılım sağlamak

B) MARÇEV’in görev ve sorumlulukları:
1. Çevre Orman İl müdürlüğü ile yapılacak fidan dikim protokolu için, Çeküd’ün görevlendireceği temsilciye yardımcı olmak.
2. Ağaçlandırılacak arazinin belirlenmesi konusunda ÇEKÜD’e yardımcı olmak, aktif katkı sağlamak, (arazilerin görülmesi, toplanan bilgi, döküman ve fotoğraflarının ÇEKÜD’e ulaştırılması)
3. Bulunduğu il ve ilçede Kamu veya Özel Kurum ve Kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirip ÇEKÜD’ü ve MARÇEV’i tanıtmak, Türkiye Ağaçlanıyor Kampanyasına destek istemek,
4. Okullarda Türkiye Ağaçlanıyor Kampanyasının duyurulması ve bağış toplanması için çalışma yapmak,
5. Kampanyanın duyurulması için ÇEKÜD merkezinden gönderilen afiş, broşürlerin dağıtımını yapmak, kampanya spotlarının yayınlanmasına öncülük etmek, kampanya bannerlarının web sitelerinde yayınlanmasını sağlamak, yerel basında duyurulmasını sağlamak.
6. Dikim törenine bölgenin resmi erkânını davet etmek,
7. Dikimler sonrasında, en az yılda bir kez ağaçlandırılan alanı kontrol etmek, fotoğraflarını çekerek ÇEKÜD merkezine göndermek,
8. Gerekli görüldüğü takdirde tabela yapımı ve montajı konusunda ÇEKÜD’e yardımcı olmak,
9. Bölgeye özel basılacak her türlü tanıtım-reklam materyali için sponsor bulmak,

UYGULAMA BİLGİLERİ
Madde 5.
Ağaçlandırma bölgesi : Mardin Çevre ve Orman Müdürlüğünün gösterdiği sahalar
Dikilecek ağaç türü : Arazi yapısına göre ibreli ve yapraklı ağaç türleri (0-2 yaş)
Muhtemel dikim tarihleri : 01 Kasım 2008 – 15 Nisan 2009 arası

MALİ BİLGİLER:
Madde 6.
Kampanya müddetince Mardin’de 1 FİDAN karşılığı 4,00 YTL olarak toplanacak fidan bağış bedelleri ÇEKÜD aracılığı ile Mardin Çevre Orman İl Müdürlüğü hesabına gönderilecek ve bu bedel karşılığında fidan dikimleri yapılacak.

PROTOKOLÜN SÜRESİ
Madde 7.
Bu protokol taraflarca imzalandıktan sonra 15/10/2008 tarihinde yürürlüğe girer. Ağaçların dikilmesini müteakiben 3 (üç) yıl sonra sözleşme sona erer. Sözleşme süresinin bitiminden sonra taraflar karşılıklı olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesini isteyemezler.
Madde 8.
Bu protokolde belirtilmemiş olup, uygulamada karşılaşılabilecek durumlarla ilgili olarak detaylı uygulama usul ve esaslarını belirlemeye taraflar birlikte yetkilidirler.
Bu protokol metni 2 (iki ) sayfa 8 madde olmak üzere, 2 (iki) nüsha olarak taraflarca müştereken tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 15/10/2008

MARÇEV
Mardin Tarih Kültür ve Çevre Derneği
Serdar BAL

ÇEKÜD
Çevre ve Kültür Kuruluşları Dayanışma Derneği
Süleyman YORULMAZ

04 Eylül 2018, Salı     188 defa okundu

Derneğimize üye olmak ister misiniz ?

Hakkımızda

Mardin Tarih, Çevre, İzcilik ve Spor Kulübü Derneği

İletişim
  • 13 Mart Mahallesi, Işık Caddesi, Fatih Apartmanı, Kat: 4, No: 12 (Vakıflar Bankası Arkası) ARTUKLU / MARDİN
  • Telefon 0 (505) 4368719
  • Fax 0 (000) 000 00 00
  • Eposta bilgi@marcev.net
Bizi takip edin

Arama yapmak istediğiniz terimi girip ara butonuna basınız.

© 2014 THDSoft Tüm hakları saklıdır.